Gà que lá 3,5kg, trại gà Hưng Cần Thơ

Bấm vào video 2 lần để xem

Gà que lá 3,5kg, đám gà que này anh Hưng chinh chiến đá Thomo nhiều, gà được 13 tháng gà, nuôi tới bến.

Leave a Reply